Het Filiaal
educatieve projecten


Ruim 20 jaar ervaring met het maken van educatief beleid,
educatieve programma's en leermiddelen.

Lees meer

Ambitie


Educatieve programma's ontwikkelen met impact in de wereld van nu
Mensen inhoudelijk inspireren en verbinden
Het verleden betekenisvol maken voor het heden

Lees meer

Werkvelden


Uitgeefprojecten

Van klein tot groot, op papier, digitaal of een mix

Evenementen

Inhoudelijke programmering van seminars en webinars over thema's die er toe doen

Conceptontwikkeling

Educatieve programma's en lesmateriaal vanuit activerende didactiek

Geschiedenis

Middenin de samenleving, vanuit hedendaagse vraagstukken, interdisciplinair en vakoverstijgend

Portfolio


Klik op de afbeeldingen voor meer informatie.

...
Uitgeverij
 • Blink Wereld Vakken - Geschiedenis PO
 • Blink Geschiedenis VO

Uitgeefprojecten

Iedereen kan in eigen beheer leermiddelen, boeken en websites publiceren en vermarkten. Maar als je iets wilt maken dat impact heeft en werkt in de praktijk dan doe je dat vanuit human centered design. En in een multidisciplinair team van ontwikkelaars, conceptdesigners, vakdidactici, auteurs, filmmakers, programmeurs en redacteuren. Een team dat in cocreatie met leraren en leerlingen tot een product komt dat voorziet in een diepgevoelde behoefte.

Het Filiaal werkt al ruim 10 jaar aan uitgeefprojecten voor Blink en deelt haar visie 'de essentie van leren is het ontdekken van de wereld'. Voorbeelden:

...
Onderwijs
 • Inspiratiesessie 'Beeldvormen en factchecken in oorlogstijden'
 • Seminar Multiperspectiviteit 'Drie manieren en één dialoog'
 • Gastcollege Rijksuniversiteit Groningen 'Humanities, democracy and education'

Evenementen

De kwaliteit van het onderwijs is een veel besproken onderwerp in de media. De leraar is de professional die het verschil kan maken. Er zijn veel uitdagingen zoals:

 • leerlingbetrokkenheid en motivatie
 • recht doen aan grote verschillen tussen leerlingen
 • visie-ontwikkeling gericht op de vraag 'wat wil ik bereiken met mijn onderwijs?'

Leraren willen leerlingen helpen zich te verhouden tot de complexe wereld waarin we leven. Ze kijken daarbij ook over de grenzen van hun vak naar bijvoorbeeld wereldburgerschap. Het Filiaal ondersteunt leraren graag met inspirerende evenementen over relevante thema's waarin de ontmoeting en de dialoog centraal staan. Voorbeelden:

 • Inspiratiesessie 'Beeldvormen en factchecken in oorlogstijden' in Eye Amsterdam.
 • Seminar 'Multiperspectiviteit: Verschillende perspectieven en één dialoog' in het Nederlands Openluchtmuseum.
 • Artikel 'Missende kanten van de geschiedenis. Multiperspectiviteit is hard nodig' in Kleio nr. 4 2023.
...
Musea
 • Educatief beleid voor VSC Wetenschaps-
  musea en science centers
 • Educatief beleid voor Paleis het Loo

Educatief beleid

Museumeducatie is een echt vak. Hierbij is publieksparticipatie belangrijk en daarom ook kennis van de doelgroep en het onderwijs. Hierbij staan vragen centraal als:

 • Wat is de meerwaarde van buitenschools informeel leren voor het formele onderwijs?
 • Met welk (leer)doel en welke behoeften komen leerlingen en leraren?
 • Hoe gebruik je de collectie en de expertise bij fysiek en online bezoek om aan te sluiten bij deze behoeften?
 • Hoe kun je bezoekers door participatie iets leren?

Er is in Nederland een groot aanbod aan educatieve programma’s en beperkte tijd in het onderwijs. Het vereist een visie op educatie om onderscheidend te zijn in kwaliteit en doeltreffendheid. Het Filiaal helpt graag deze visie en het daarbij behorende beleid en aanbod te ontwikkelen.

Wie?


Het Filiaal wordt gerund door Firien Dubben.

Pionier

'Het verkennen van nieuwe wegen vind ik inspirerend. Ik realiseerde me dat voor het eerst in Colorado waar ik na mijn middelbare school een jaar woonde. Niet alleen mijn eigen reis, maar ook de letterlijke ontwikkeling van de 'frontier' in het Westen van de VS fascineerde me. Ik studeerde vervolgens Geschiedenis en Amerikanistiek aan de RuG, een interdisciplinaire studie waarin ruimte was voor pioniers. In 2017 fietste ik samen met Mike zelf een paar maanden als een nomade de Great Divide Mountain Bike Route (GDMBR). Een tocht van 4.339 km door de Rocky Mountains van Canada naar Mexico.'

Ervaring

'Bij Noordhoff leerde ik in de jaren '90 in ruim 8 jaar het uitgeefvak in alle facetten kennen. In een multidisciplinair team werkte ik o.a. aan Elobase, het eerste digitale leermiddel voor het beroepsonderwijs. Omdat ik de educatieve opdracht breder zag dan de ontwikkeling van leermiddelen alleen, begon ik in 2004 met Het Filiaal. Sindsdien werkte ik o.a. aan educatief beleid en erfgoededucatie voor musea. Sinds 2012 werk ik o.a. voor Blink waar human centered design - het begrijpen van mensen voor wie een product of dienst gemaakt wordt - een integraal onderdeel van de organisatie en het ontwikkeltraject is.'

Contact


Wil je meer weten? Stuur een bericht of bel.

+31 6 2825 9668