Educatie is een vak

Educatie in een museum of science center is een echt vak. Hierbij zijn niet alleen didactiek en mathetiek belangrijk, maar ook kennis van de doelgroepen. Hierbij staan vragen centraal als:

  • Hoe breng je de educatieve boodschap over en hoe leert iemand?
  • Wie komt naar het museum en met welk (leer)doel en welke behoeften?
  • Hoe sluit je het aanbod aan bij deze behoeften?

Daarbij beperkt museumeducatie zich niet tot het fysiek bezoek aan het museum. Voorafgaand aan en na afloop van het bezoek is ook ruimte voor educatie. Hoe verhoudt het aanbod voor de groep van formele leerders (schoolklassen) zich tot programma's voor andere bezoekers? Er is in Nederland een groot aanbod aan educatieve programma's. Het vereist een visie op educatie om onderscheidend te zijn in kwaliteit en doeltreffendheid.

Het filiaal heeft ruime ervaring met ontwikkeling van educatief beleid en museumeducatie in de praktijk en helpt graag deze visie en de daarbij behorende aanpak te ontwikkelen. Onder diensten staat wat het kan betekenen.