diensten

Marktonderzoek

Je wilt dat je educatieve programma's in een behoefte voorzien en zo goed mogelijk aansluiten bij het curriculum en de onderwijspraktijk. Dit vereist onderzoek naar de doelgroep. Het filiaal voert kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek uit en vertaalt deze naar praktische aanbevelingen voor het concept van het educatieve programma. Ook vormt marktonderzoek de basis voor de kaders van het educatief beleid.

Educatief beleid

Je wilt dat in het educatief beleid de missie en visie van het museum of science center zijn vertaald naar educatieve uitgangspunten die passen bij de doelgroep. Het filiaal formuleert uitgangspunten voor het educatief beleid op basis van marktonderzoek. Op basis daarvan kunnen educatieve programma's ontwikkeld, gestroomlijnd of gesaneerd worden tot een evenwichtig aanbod voor alle doelgroepen.

Educatief programma-aanbod

Je wilt het educatief programma-aanbod vaststellen of aanscherpen op basis van het educatief beleid. Een evenwichtig aanbod dat iets voor alle doelgroepen biedt en dat aansluit bij de specifieke behoeften van de doelgroep. Het filiaal zorgt voor een evenwichtig aanbod dat niet alleen iets voor formele educatie (schoolklassen) biedt, maar ook voor informele. En dat niet alleen binnen de muren van de organisatie wordt aangeboden, maar ook daarbuiten.

Conceptontwikkeling educatieve programma's

Je wilt een goed educatief programma dat bijdraagt aan de educatieve doelstellingen van het museum of science center en dat voorziet in de behoefte van de doelgroep. Het filiaal houdt in de conceptontwikkeling rekening met verschillende niveaus en leerstijlen om aan de diversiteit van doelgroepen tegemoet te komen. Ook kennis en ervaring op het gebied van cross-mediale publicatievormen, didactiek en mathetiek worden toegepast.

Realisatie educatieve programma's

Je wilt de volledige realisatie van een educatief programma uitbesteden? Het filiaal kan bij de realisatie van een educatief programma een projectteam van verschillende disciplines samenstellen en goed laten samenwerken tot het gewenste eindresultaat. Daarbij hoort ook de uitvoering van een pilottest onder de doelgroep.