Diensten

Ontwikkeling leermiddelenbeleid

Je wilt dat leermateriaal aansluit bij je visie op leren en onderwijzen en de missie van je school. En daarbij heb je te maken met kaders zoals ICT infrastructuur, een leermiddelenbudget en het gebruik van de leermiddelen. Het filiaal ondersteunt in het ontwikkelen van leermiddelenbeleid dat aansluit bij je visie op onderwijs. En dat kan op verschillende niveaus: de schoolorganisatie, een afdeling, het team of individuele docenten. Daarbij staat centraal dat:

  • Onderwijs meer is dan het leermiddel.
  • Innovatie is nieuwe verbindingen maken (slimmer verbinden en benutten) en niet noodzakelijkerwijs iets nieuws ontwikkelen.
  • Meer uit bestaande mensen en middelen gehaald kan worden.

Ontwikkeling leerlijnen en leermiddelen

Het aanbod van leermiddelen is groot en divers. Naast educatieve uitgeverijen komen er steeds meer nieuwe aanbieders van lesmaterialen. Je wilt rijk, uitnodigend en kwalitatief materiaal dat aansluit bij je visie op onderwijs en bovenal de kerndoelen (po en vo) en kwalificatiesdossiers (mbo). Je wilt een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. Een instrument waarmee je kijkend vanuit de kerndoelen een keuze kunt maken uit welk onderwerp je wanneer en op welke manier wilt behandelen. Het filiaal kan je helpen bij het ontwikkelen van deze doorlopende leerlijnen en het selecteren of ontwikkelen van lesmateriaal dat daarbij past.

Trainingen

Met de komst van e-learning, nieuwe mobiele apparaten en een steeds groter aanbod van digitale leermiddelen verandert het onderwijs. Individuele leertrajecten zullen steeds belangrijker worden. U wilt differentiëren en ook nog grip houden op de groep. Je wilt een aantal zaken klassikaal doen en andere individueel. Je wilt leerlingen motiveren. Het filiaal heeft trainingen ontwikkeld die je daarbij kunnen helpen. Een greep uit de mogelijkheden: differentiëren, activerende werkvormen, contextrijk leren en maatwerk.