Diensten

Marktonderzoek

Je wilt dat een leermiddel of methode in een behoefte voorziet en zo goed mogelijk aansluit bij de praktijk. Dit vereist onderzoek naar de doelgroep. Het filiaal voert kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek uit en vertaalt de resultaten naar praktische aanbevelingen voor het concept van het leermiddel en voert deze uit.

Projectmanager of uitgever

Je hebt tijdelijk extra uitgeefcapaciteit nodig of je wilt de realisatie van je leermiddel of methode uitbesteden. Het filiaal kent het uitgeefproces, maakt realistische uitgeef- of projectplannen en realiseert projecten binnen de gestelde kaders van tijd, kwaliteit en geld.

Conceptontwikkeling

Je hebt een goed idee voor een leermiddel of methode, maar geen tijd of capaciteit om er iets mee te doen? Het filiaal vertaalt elk idee naar een didactisch leerconcept dat werkt in de onderwijspraktijk.

Trainingen

Je wilt dat het onderwijs je (digitale) leermiddel of methode optimaal gebruikt. Een training of workshop voor docenten kan daarbij helpen. Het filiaal heeft ruime ervaring met e-learning in de onderwijspraktijk en ontwikkelt en verzorgt didactische trainingen.

Auteur

Je zoekt een auteur voor een didactische handleiding, methodewijzer of nieuwsbrief? Het filiaal schrijft.