Taalblokken

Taalblokken is het meest gebruikte en innovatieve leermiddel voor Nederlands, Engels en Duits in het mbo. Taalblokken maakt leerlingen taalvaardig op de vereiste niveaus. Het is gebaseerd op het Europees ReferentieKader voor talen en sluit aan op het advies van de commissie Meijerink. De leermethode bevat een rijke database met een enorme hoeveelheid (intake)toetsen, lessen, taaltaken en naslagwerken. Taalblokken biedt docenten de vrijheid les te geven op een manier die past bij de leerlingen; qua werkvorm, niveau, sector en interesse. Het leermanagementsysteem stelt docenten in staat om de voortgang van leerlingen en groepen te volgen.

Het filiaal is sinds het begin in 2005 betrokken bij de ontwikkeling en de implementatie van dit leermiddel. Het ontwikkelt trainingsmaterialen en trainingen voor Taalblokken en geeft op roc's in het hele land implementatie-, verdiepingstrainingen en workshops. Het schrijft ook stukjes voor de Taalblokkennieuwsbrief.

Voor andere uitgeefprojecten zie portfolio.