Wie is het Filiaal?

Als u bij Het Filiaal aanklopt,
doet Firien Dubben open.

Nieuwe wegen

'Het verkennen van nieuwe wegen
boeit mij. Ik realiseerde me
dat voor het eerst in Colorado
waar ik na mijn middelbare
school een jaar woonde. Niet
alleen mijn eigen reis, maar ook
de letterlijke ontwikkeling van
de 'frontier' in het Westen van de
VS fascineerde me. Ik studeerde vervolgens
Geschiedenis en Amerikanistiek aan de RuG,
een interdisciplinaire studie waarin ruimte
was voor pioniers.'

Ervaring

'Bij Noordhoff Uitgeverij heb ik in
ruim acht jaar het uitgeefvak in
alle facetten leren kennen. Eerst
heb ik een samenwerkingsverband
met toonaangevende bedrijven en
organisaties opgezet voor praktijkcases.
Vervolgens heb ik eind jaren '90 in een interdisciplinair team Elobase ontwikkeld, het eerste e-learningsysteem voor het beroepsonderwijs.'

Het Filiaal

'Het Filiaal bestaat nu ruim acht jaar. Ik heb mijn kennis en ervaring verbreed en verdiept door de ontwikkeling van beleid, producten en diensten voor alle educatieve doelgroepen: algemeen publiek, po, vo, bve, ho en de professionele markt. En door nauwe samenwerking met professionals in het educatieve werkveld.'