Co-piloten - samen optrekken

Firien is ook een van zes Co-Piloten.
Co-piloten richten zich primair
op scholen, (educatieve) uit-
geverijen, kenniscentra en
centra van non-formele educatie
(zoals musea). Samen
vertegenwoordigen we meer
dan 120 jaar ervaring in
uitgeef- en marketingdisciplines!
We koppelen denkkracht aan
implementatiekracht en we zijn
slagvaardig en onafhankelijk.

Co-piloten helpen bij het creëren
en implementeren van de meest effectieve
en maximaal renderende educatieve content,
voor allerlei leerprocessen. Daarbij staat
plezier in leren en lesgeven voorop.